17
Bulgaria Name Day
Lyuba
Lyuben
Lyubomir
Lyubov
Nadezhda
Nadya
Sevda
Sofiya
Vera
Vyara
Add comment

Comments