• Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sun, Sep 1
  Adamantios
  Afrodite
  Akrivi
  Antigoni
  Aspasia
  Athina
  Cleo
  Cleopatra
  Coralia
  Diamanto
  Dioni
  Dodoni
  Efterpi
  Elpiniki
  Erasmia
  Erato
  Haido
  Hariklia
  Ismene
  Joshua
  Kalliroi
  Kallisti
  Kleoniki
  Mando
  Margaret
  Marianthi
  Meletios
  Melpomeni
  Mosho
  Ourania
  Pandora
  Penelope
  Polimnia
  Poliniki
  Polytimi
  Rallia
  Rallis
  Sapfo
  Simeon
  Terpsihori
  Thalia
  Theano
  Theonimphi