09
All Countries Name Day
Austria
Apollonia
Erich
Croatia
Apolonija
Sabin
Czech Republic
Apolena
Estonia
Mehis
Mehto
Finland
Raija
Raisa
France
Apolline
Germany
Apollonia
Anne-Kathrin
Anna
Greece
Markelos
Nikiforos
Pagratios
Hungary
Abigél
Alex
Italy
S. Apollonia
Latvia
Apollonija
Apolonija
Gaisma
Lithuania
Alge
Apolonija
Erikas
Poland
Apolonia
Bernard
Cyryl
Slovak Republic
Zdenko
Sweden
Fanny